Skatt på Gevinster

I Norge så er så å si alt skattlagt. Så da er det naturlig at å tenke seg at gevinster vunnet på online casinoer også er underlagt skatteloven. Heldigvis så er ikke skattereglene så firkantede når det gjelder skatt på gevinster fra utenlandske online casinoer. Men det gjelder å holde tungen rett i munnen.

Er det skatt på gevinster?

Ja og nei. I utgangspunktet så er den en beløpsgrense på 10 000 kr. Alle gevinster over denne summen er skattepliktig, men først etter at man har fått fradrag for innsatsen i det konkrete spillet. Det er viktig å være klar over at denne summen 10 000 kr, gjelder for en enkelt gevinst. Så du kan ha en samlet gevinst på over 10 000 kr, altså at du har vunnet mindre enn 10 000 på flere spill. Hvis gevinsten er skattepliktig så skal den normalt beskattes som kapitalinntekt.

Det er et unntak når det gjelder skatt på gevinster og det er hvis selskapet er basert i et EØS/EU land og at denne type spill eller tilsvarende også tilbys lovlig i Norge. I så fall vil hele gevinsten være skattefri.

Hvordan skal man rapportere gevinstene?

Her er det flere fallgroper man må være oppmerksom på. For det første så er det svært viktig at du har dokumentasjon på hva du har vunnet og innsatsen. Så du må dokumentere hvor pengene kommer fra og da både innsats og enkelt premier. Videre så står det på skatteetatens sider at hvis man spiller på et profesjonelt nivå så vil andre regler gjelder, da vil man bli regnet som selvstendig næringsdrivende. I så fall så faller alle regler om unntak for skatt på gevinster bort og dette skattlegges som en vanlig inntekt. Så blir spørsmålet hva som er et profesjonelt nivå? Her står det ikke noe spesifikt på nettsidene og dette kan være vanskelig å regne ut.
Vær føre var

Når det gjelder problematikken med skatt på gevinster eller ikke, så er det viktig at du dobbeltsjekker reglene. Hvis du jevnlig vinner opp mot eller over 10 000 i løpet av kort tid og/eller bruker tilsvarende summer på spill, så kan du risikere at skatteetaten vil anse dette som profesjonelt og du kan risikere å få en skattesmell. Dobbelt sjekk med skatteetaten og husk å dokumentere både innskudd, gevinster og uttak.

Stefan Dahlen
Latest posts by Stefan Dahlen (see all)