Østerrikes finansminister etterlyser uavhengig spillregulator

I et nylig TV-intervju avslørte den nye finansministeren i Østerrike Gernot Blümel at landet kan etablere en ny uavhengig spillregulator. Han sa at han ønsket å “løse opp” statskassens funksjoner. Gernot vil utnevne en regulator med ansvar for lisensiering og overvåking av rettighetshavere som betjener østerrikske innbyggere. Foreløpig overvåkes både online og offline casinotjenester av Finansdepartementet. Når det gjelder sportsspill, har hver østerrikske jurisdiksjon sine egne lover.

Casino Austria har hatt en dominerende posisjon på markedet siden 2016 da lisensene til de andre leverandørene ble tilbakekalt. For noen måneder siden var selskapet i sentrum for en skandale knyttet til utnevnelsen av finansdirektør Peter Sildo og spillselskapene som ville få lov til å betjene spillere i hovedstaden Wien.Østerrikes finansminister etterlyser uavhengig spillregulator

Drama bak kulissene

Sildo hadde aksjer i Novomatic, et selskap som hadde en eierandel i Casinos Austria og hadde ambisjoner om å betjene wienere. Sildos posisjon ble antatt å lette prosessen med lisensanskaffelse for Novomatic. Som et resultat uttalte den østerrikske foreningen for spill og pengespill eksplisitt sitt ønske om en hastende revurdering av situasjonen og en slutt på monopolet.

Novomatic gikk da med på å selge sin eierandel til Sazka Group. Imidlertid oppnådde avtalen det motsatte av den ønskede effekten, ettersom Sazka allerede hadde en eierandel på 38% i Casinos Austria. Og oppkjøpet av Novomatic-aksjen ga det et betydelig flertall over Österreichische Beteiligungs, som eier en eierandel på 33%.

Det faktum at et utenlandsk selskap er majoritetsaksjonær i Casinos Austria, ga bekymring for skatteinntekter og tap av arbeidsplasser. Minister Blümel avslørte at han planla å forhandle om en “østerriksk pakke”. Og slik sikre en forpliktelse fra Sazka om at arbeidsplasser en skatteinntekt ikke ville bli påvirket. Dette er en Europeisk trend som vil fortsette framover. Finland har også annonsert planer for å regulere det finske spillmarkedet. Når skal Norge våkne?

Stefan Dahlen