Norge slår ned på online betting selskaper med nytt regelverk

Stefan Dahlen
June 30, 2021
24 Views

Norges kulturdepartement har innført en ny lov om nettspill. Dette iverksetter strengere restriksjoner for ulisensierte internasjonale spillselskaper som opererer i landet, samt deres tilknyttede selskaper. Endringen ble foreslått av regjeringen 18. juni og beskrevet som en “milepæl” av Abid Raja, Norges kulturminister. Det nye lovforslaget sikte på å slå sammen nasjonens fragmenterte spillrammer. Det tar sikte på å ‘regulere alt som tilbys av pengespill i Norge’, og erstatte de nåværende tre lovene som er på plass.

Norges regulerte spillindustri har historisk vært overvåket av lotteriloven fra 1995, spilleloven fra 1992 og Totalizator-loven fra 1927, som den nye loven planlegger å kombinere i et nytt lov- og regelverk. Raja foreslo først en revisjon av landets lovgivning om pengespill til Norges Stortinget lovgivende forsamling i juni 2020, med mål om å konsolidere nasjonalt tilsyn med den regulerte spill- og spillindustrien.

Ineffektiv styring av dagens norske spillmonopol

Ministerens nye regelverk vil styrke den eksisterende modellen. Her har statslotteri Norsk Tipping og bettingoperatør Norsk Rikstoto har enerett til å tilby høyrisiko og høy omsetning av pengespillprodukter til norske forbrukere. Mens de gjentar at ikke-lisensierte firmaer ikke får lov til å operere i Norge. Et annet sentralt mål for den reviderte lovgivningen, var å adressere ineffektivitet i styringen av Norges sittende monopol. Dette ble diskutert i fjor allerede. Monopolet er under oppsyn av Lotterikomiteen, Kulturdepartementet og Landbruksdepartementet.

“Jeg er glad for å endelig kunne presentere den nye spilleloven, som er en milepæl i regjeringens arbeid for å forhindre spillproblemer og sikre ansvarlig pengespill,” bemerket Raja til pressen.

”Vi er lei av utenlandske spillselskaper som ikke respekterer norsk lovgivning, og som ikke opererer med riktige tiltak for ansvarlig spill. Derfor gir den nye loven Lotteritilsynet nye verktøy for å oppdage, reagere på og sanksjonere lovbrudd. Dette inkluderer blant annet myndighet til å ilegge overtredelsesgebyr.”

Mål å avverge problemspill i Norge

Sentrale bestemmelser i den nye loven inkluderer sterke krav til samfunnsansvar og trygt spill. Og ethvert selskap som tilbyr pengespill i Norge som er pålagt å innføre ‘nødvendige tiltak for ansvar’. Mens et generelt forbud mot kredittspill også er iverksatt for å motvirke gjeldsproblemer. I tillegg har markedsføring blitt begrenset av en bestemmelse som klassifiserer annonsering av pengespill til barn som en straffbar handling. Og operatører må ‘ikke gå utover det som er nødvendig for å tiltrekke spillere til de lovlige spilltilbudene’.Norge slår ned på online betting selskaper med nytt regelverk

Slår sterkt ned på marknadsføring

Til slutt, den direkte markedsføringen av pengespill til ‘personer som har reservert seg mot dette hos spillleverandøren’. Dvs. har ekskludert seg selv fra alle spill- og spillprodukter eller tilbud, er også klassifisert som en kriminell handling.

Raja konkluderte: ”Det skjer ting i spillscenen i Norge. Regjeringen har jobbet bevisst i mange år med pengepolitikk, og dette gir resultater. Utenlandske pengeselskaper og betalingsformidlere trekker seg ut av det norske markedet, omsetningen synker og reklame er ikke lenger like lett å nå. Dette er et direkte resultat av en målrettet og vellykket politikk i området.”

Foreslåtte endringer

De foreslåtte endringene vil se den norske regjeringen fortsette å styrke sin ‘nulltoleranse’-tilnærming til ulisensiert pengespill. Og beskytte de statseide monopolene til Norsk Tipping og Norsk Rikstoto. I 2018 dannet stortingspartiene en koalisjon for å sette i gang en revisjon av pengespillregulatoren Lottstift av generaldirektør Gunn Merete Paulsen. Hun godkjente flere reguleringsmyndigheter for å bekjempe ulisensierte spillaktiviteter. Parlamentsmedlemmer krevde at Norges spilllover ble revidert, etter opplysningene om at Norges Sovereign Wealth Fund hadde investert i utenlandske ulisensierte operatører.

Ved å innta sin tøffeste holdning mot ulisensierte aktiviteter, har det blitt oppnådd kritikk av Lotteritilsynets regulatoriske strategi. I og med at de ikke gir noe support til problemspillere som fortsatt engasjerer seg med ikke-lisensierte aktører.

EGBA jubler

I tillegg, selv om de nye lovforslagene bekrefter statusen til Tipping og Rikstoto, har eksistensen av et norsk pengemonopol blitt utsatt for kritikk. Spesielt fra European Gaming and Betting Association (EGBA). Maarten Haijer, EGBAs generalsekretær, har tidligere anslått at opptil 66% av Norges online gambling-transaksjoner gjennomføres på internasjonale nettsteder. Dette koster landet rundt to milliarder kroner årlig.
Han fortsatte med å beskrive en ‘feilslutning’ i Norges spill-infrastruktur. Hajer påpekte at eksistensen av et monopol ikke bedre ivaretar spillerne hvis internasjonale operatører ikke er tilstrekkelig regulert.

Stefan Dahlen
Latest posts by Stefan Dahlen (see all)