Latvia for å tilby psykologøkter til spillemenn

Den latviske spilleregulatoren Lottery and Gambling Supervisory Inspection (IAUI) har kunngjort et nytt initiativ. Her vil kunder som opplever spillrelaterte problemer kan få tilgang til statlig finansiert psykologstøtte. Den latviske spilleregulatoren IAUI gir statlig finansiert psykologstøtte til de som er berørt av problemspilling. Møter avholdes hver ukedag fra kl. 08.30 til 17.00 i organisasjonens lokaler i latvisk i Riga av kvalifisert psykolog. IAUI sa: En psykolog kan hjelpe dem å ta dette første skrittet, som innebærer å anerkjenne, akseptere og finne løsninger på et problem.

Sent i forrige uke kunngjorde Latvia gambling regulator Lotteries and Gambling Supervisory Inspection (IAUI) et nytt program der kunder som lider av pengeproblemer kan få tilgang til statlig finansiert psykologstøtte. Ikke værst, eller hva syns du?Latvia for å tilby psykologøkter til spillemenn

Inkluderer familie og nære venner

IAUI vil tilby denne tjenesten til spillere. Men også deres familie og venner som kan ha blitt påvirket negativt av problemspilling. Møter avholdes hver ukedag fra 8.30 til 17.00 i organisasjonens lokaler i hovedstaden Riga, hvor kvalifisert psykolog, Magdalēna Pranaite, vil levere disse øktene gratis. I å snakke om dette sa IAUI: “Når pengespill blir vanedannende, lider ikke bare spilleren, men også mennesker i nærheten av dem, og de trenger hjelp fra hele familien. Det er imidlertid opp til spilleren å ta det første skrittet selv. En psykolog kan hjelpe dem å ta dette første skrittet. Som innebærer å anerkjenne, akseptere og finne løsninger på et problem.” Forbrukere som er interessert i denne ordningen kan kontakte IAUI angående påmelding til øktene.

Om pengespill i Latvia

I mai 2019 avslørte forskning fra IAUI at det latviske pengemarkedet genererte til sammen EUR 77,5 millioner. Mellom januar og mars 2019, en økning på 15,3% fra tilsvarende periode i fjor. Inntektene fra pengespill økte også 15,9% fra EUR 63,5 til EUR 73,6 millioner. Med spillmaskiner som den mest populære spillemåten i landet.

Stefan Dahlen
Latest posts by Stefan Dahlen (see all)